0899.467.466

boi-duong-chuc-danh-nghe-nghiep-cac-bac

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp các bậc

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp các bậc được đào tạo theo các Thông tư số:  20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã...
quan-li-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien

Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính

Mục đích chung của lớp quản lí nhà nước ngạch chuyên viên:  –  Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà...
nghiep-vu-bao-chi

Nghiệp vụ báo chí

Tuyển sinh đối tượng học nghiệp vụ báo chí:  Các phóng viên tập sự;  Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các trường cao đẳng/đại...