Đào tạo nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng – Đại học

Căn cứ thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

Điều kiện học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cao đẳng đại học :

 Là giảng viên các học viện, trường đại học cao đẳng nhưng chưa qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
 Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
 Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Chương trình nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng – Đại học bao gồm : 

Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ
– Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ
– Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
 Nội dung bắt buộc:
– Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam: 1 TC
– Tâm lí học dạy học đại học: 1 TC
– Lí luận dạy học đại học: 3 TC
– Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học: 2 TC
– Đánh giá trong giáo dục đại học: 2 TC
– Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học: 1 TC
– Tâm lí học đại cương: 2 TC
– Giáo dục học đại cương: 3 TC

 Nội dung tự chọn:
– Phương pháp nghiên cứu khoa học: 2 TC
– Kỹ năng dạy học đại học: 2 TC
– Thực tập sư phạm: 3 TC
– Nâng cao chất lượng tự học: 3 TC
– Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành: 2 TC
– Giao tiếp sư phạm: 2 TC

Thời gian đào tạo – học phí :

 Thời gian đào tạo : 2 tháng

 Học phí : Học phí lớp nghiệp vụ sư phạm CĐ ĐH : 3.000.000/ khóa

 Giảm ngay còn 2.700.000đ/khóa khi đăng kí trước ngày khai giảng.

Đơn vị cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ – ĐH: 

Do trường Sư Phạm Hà Nội II hoặc Đại Học Sư Phạm Huế cấp theo qui định của Bộ GD&ĐT.

Mẫu chứng chỉ : 


(Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên cao đẳng đai học)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here