Đào tạo nghiệp vụ quản lí mầm non

Nghiệp vụ quản lý mầm non là chương trình nhằm bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý trường mầm non trong môi trường có nhiều thay đổi, biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của tổ chức và xã hội theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng GD&ĐT phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC QUẢN LÍ MẦM NON

– Phát triển năng lực cho CBQL trường mầm non về lãnh đạo quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới văn bản và toàn diện nền giáo dục.
– Tăng cường năng lực lãnh đạo để CBQL, tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý giáo dục để CBQL trường mầm non tự học, phát triển năng lực bản thân.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LỚP QUẢN LÍ: 

– Cán bộ quản lý mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non.
==> Yêu cầu: Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên

HỌC PHÍ:

3.500.000/ khóa Giảm 500k khi đăng kí trước ngày khai giảng

»»»»»»»»»»»»Đăng ký học tại đây

ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ:

Chứng chỉ do trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội II hoặc Đại Học Sư Phạm Huế cấp theo qui định của Bộ GD&ĐT.

chung-chi-quan-li-mam-non(chứng chỉ quản lí mầm non)

 NỘI DUNG KHÓA HỌC QUẢN LÍ MẦM NON:

Phần thứ nhất: Kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý trường mầm non.

♠  Đường lối phát triển GD&ĐT
 Lãnh đạo và quản lý
– Tổng quan về khoa học quản lý và Quản lý giáo dục
– Quản lý sự thay đổi
Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục & Đào tạo
– QL hành chính Nhà nước về Giáo dục & Đào tạo
– QLý và thực thực thi hệ thống văn bản quản lý Nhà nước trong GD&ĐT
– Thanh tra, kiểm tra trong giáo dục mầm non
– Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
 Quản lý nhà trường
– Lập kế hoạch phát triển trường mầm non
– Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non
– Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các trường mầm non, quản lý nhân sự trong trường mầm non
– QL tài chính, tài sản trong trường mầm non
– Xây dựng và phát triển các mối quan hệ của các trường mầm non
– Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường
– Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường mầm no

♠ Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non
– Đàm phán và tổ chức cuộc họp
– Ra quyết định
– Làm việc nhóm
– Phong cách lãnh đạo

Phần thứ hai: Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khóa
   Phần thứ hai, tiếp nối sau quá trình thực hiện bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, người học được yêu cầu phải hoàn thành một tiểu luận về vận dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm từ khóa bồi dưỡng để thực hiện đổi mới quản lý trường học nơi mình đang công tác, dưới sự hỗ trợ, tư vấn, giám sát và đánh giá của người hướng dẫn.

THỜI GIAN HỌC: 3 THÁNG

  • Lớp ngày: Học vào nguyên ngày chủ nhật.
  • Lớp tối: Học vào tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 mỗi tuần

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here